Techpark

LETECKý SIMULáTOR

CAST je pracoviště vybavené interaktivním simulátorem s pohyblivou základnou a 3D vizualizační technikou. Pracoviště se věnuje simulacím pilotážně navigačních postupů letadel a kosmických modulů nebo řízení automobilu. Laboratoř je otevřená studentům pro realizace bakalářských, diplomových a disertačních prací z oblasti měření, výpočetní techniky, grafiky a robotiky. Na festivalu FEL FEST budeme prezentovat elektronický zobrazovač letových a navigačních informací s vysokým rozlišením a věrností synteticky generovaného terénu.

FORMULE

Jsme parta studentů půl na půl z Fakulty elektrotechnické a strojní. Rok co rok konstruujeme a stavíme svůj sen, jedinou českou studentskou elektrickou formuli. Každé léto ji s hrdostí představujeme světu a účastníme se mezinárodní inženýrské soutěže Formula Student.

Baví tě motorsport nebo třeba nejnovější technologie z oblasti elektrotechniky? Zastav se u nás na stánku a postav sis námi svůj sen! http://eforce.cvut.czJsme parta studentů půl na půl z Fakulty elektrotechnické a strojní. Rok co rok konstruujeme a stavíme svůj sen, jedinou českou studentskou elektrickou formuli. Každé léto ji s hrdostí představujeme světu a účastníme se mezinárodní inženýrské soutěže Formula Student. Baví motorsport nebo třeba nejnovější technologie z oblasti elektrotechniky? Zastav se u nás na stánku a postav sis námi svůj sen!
http://eforce.cvut.cz

LEGO ROBOTI

Představíme LEGO robůtky - škorpion, model segwaye, skládač Rubickovi kostky, robot balancující na míčku. Roboti postavení ze stavebnice Lego Mindstorms umí skládat Rubikovu kostku, balancovat na nakloněném povrchu, nebo sbírat míčky určité barvy. Návštěvníci festivalu si budou moci zkusit sestavit vlastního robota nebo se projet na Segwayi

DETEKCE VOZIDEL PRO PřEDCHáZENí KOLIZíM

Detekce vozidel pro systém předcházení kolizím v inteligentním automobilu. Kamera umístěná na vozidle sleduje provoz před vozidlem, detekuje vozidla, která nedala přednost a jsou na kolizním kurzu. Systém odhaduje 3D polohu druhého vozidla, aby bylo možné provést úhybný a brzdící manévr. Problém detekce vozidel byl řešen jako součást velkého evropského projektu interaktIVe http://www.interactive-ip.eu/.

BANANA PIANO

Aplikace implementovaná na základě prototypové platformy Arduino (viz také http://arduino.cc). Jedná se o počítačovou desku používající procesor Atmel s možností připojení množství digitálních nebo analogových senzorů. Zde jsou na vstupech Arduina vytvořené kapacitní senzory připojené na vodivé ovoce - banány. Každý vstup je spojen s generátorem jednoho tónu a při doteku tento tón zazní. Samotný zvuk pak není interpretován přes běžný reproduktor ale pomocí ozvučnice, na kterou je připevněna součástka fungující jako elektromagnetické kladívko - říká se jí transducer (měnič) nebo surface transducer a najdete ji v srdci každého reproduktoru. Transducer můžete připevnit na vhodnou desku např. i skleněnou tabuli a ta pak bude za určitých okolností fungovat podobně jako reproduktor.

INTELIGENTNí TECHNOLOGIE PRO MěSTSKOU DOPRAVU

Inteligentní technologie pro městskou dopravu – cyklistický navigátor, plánovač cest

HEXAPOD

Adaptivní pohybové vzory pro vícenohé kráčející platformy

AUTONOMNí NAVIGACE BEZPILOTNíCH HELIKOPTéR A VOZIDEL

Autonomní vizuální navigace pozemního vozidla a automatické udržování formace bezpilotních helikoptér. Roj helikoptér by se měl být schopen pohybovat v prostředí se statickými překážkami a tvar roje by se měl automaticky přizpůsobovat řešeným úlohám mobilní robotiky.

DETEKCE OBLIčEJE

Demonstrovaný systém dokáže v reálném čase sledovat tváře ve videu, určovat orientaci jejich pohledu a vzdálenost od kamery, odhadovat vizuální věk, pohlaví a identitu sledovaných osob.

ROBOTICKý TELESKOP MAEDE

FEL ČVUT se podílí společně s dvěma dalšími českými pracovišti na projektu EU FP7 GLORIA, který představuje první veřejně přístupnou síť robotických dalekohledů. V ČR jsou teleskopy umístěné na observatoři Ondřejov ASÚ AV ČR s nímž má FEL uzavřenu dohodu o spolupráci a který je též účastníkem projektu. Předvedeme několik posterů a několik videí včetně zrychleného dne v životě dalekohledu, a malý dalekohled Meade s možností pozorování slunečních skvrn v případě vhodného počasí.
gloria-project.eu

DEMONSTRACE MĚŘENÍ BIOLOGICKÝCH SIGNÁLŮ

Lidské tělo jako každý organizmus vysílá množství informací o vlastních fyziologických procesech. Tyto informace v podobě biologických signálů lze jednoduše snímat jako elektrické či jiné fyzikální veličiny. Relativně jednoduché snímání a zpracování je využíváno v medicíně, sportu, reklamě a v oborech, kde je nutno nahlédnout do lidského těla. Ukážeme Vám, jak tyto přístroje fungují, o čemž se můžete přesvědčit i na vlastní kůži.

MIKROELEKTRONIKA

Ukázky realizací studentských prací. Příklady výukového vybavení s prvky elektronického zabepečovacího systému.

AUTOMATICKá PROTIPOžáRNí LAFETA

Automatická protipožární lafeta je zařízení, které je určeno podobně jako vodní dělo (lafeta) na hasičských autech. Od běžných lafet se liší tím, že funguje plně automaticky. Je vybavena řídícím systémem s kamerou, který je schopen rozpoznávat oheň a samočinně zahájit hašení. Je určena hlavně pro vybavení v ropných rafinériích, kde je extrémní nebezpečí rychlého šíření požáru a okamžité hašení zde znamená zabránění mnoha škodám. Automatická lafeta je vyvíjena Brněnskou firmou UNIS,a.s., která je společně s ČVUT v Praze, VUT v Brně a dalšími komerčními partnery Universal Production Partners, a.s., CAMEA, spol. s r.o. a Eyedea Recognition s.r.o. členem konsorcia V3C (Visual Computing Competence Center) podporovaného Technologickou agenturou České republiky (TAČR). V rámci tohoto konzorcia je řešena právě problematika algoritmů pro rozpoznávání specifických prvků v obraze, jako např. oheň, ve videu z kamery lafety a řada dalších aplikací spojených s analýzou vizuální informace a jejich uvádění do praxe.

VIDěNí PRO AUTONOMNí VOZIDLA

Detekce vozidel pro systém předcházení kolizím v inteligentním automobilu. Kamera umístěná na vozidle sleduje provoz před vozidlem, detekuje vozidla, která nedala přednost a jsou na kolizním kurzu. Systém odhaduje 3D polohu druhého vozidla, aby bylo možné provést úhybný a brzdící manévr. Problém detekce vozidel byl řešen jako součást velkého evropského projektu interaktIVe http://www.interactive-ip.eu/.

AGENT DRIVE SIMULATOR

Demonstrace simulátoru řízení automobilu. Simulátor integruje autonomně řízená vozidla v silničním provozu s vozidlem ovládaným řidičem – člověkem. Každý si v simulátoru může vyzkoušet řízení auta v provozu s autonomními vozidly.

CYKLISTICKý NAVIGáTOR

Inteligentní technologie pro městskou dopravu – cyklistický navigátor, plánovač cest http://transport.felk.cvut.cz/cykloplanovac/

3D MODELOVáNí V ROZšířENé REALITě POMOCí SVěTELNéHO DLáTA

We present a novel interaction device tracked in 6 degrees of freedom by two commodity cameras. The inexpensive Light Chisel is statically illuminated with two LEDs, and uses no additional sensor (e.g. inertial or magnetic) or means of communication or synchronization. Its form factor is well suited for a screwdriver or chisel grip, allowing the Light Chisel to be rolled between the fingers. The position and orientation of the tool is tracked absolutely, making the Light Chisel suited for complex interaction, e.g. geometric modeling in augmented reality. The Light Chisel is physically small, limiting the physical and optical collisions with the real world. The orientation of the tool is tracked in a wide range of angles: pitch and yaw ± 90 degrees, roll ± 180 degrees. We evaluated our system against the OptiTrack optical tracking system. Our system achieved mean differences from OptiTrack reference of ± 2.07 mm in position, ± 1.06 degrees in yaw and pitch, and ± 5.26 degrees in roll using a pair of VGA cameras. We demonstrate usefulness of our Light Chisel in four applications: character animation, modeling by swirls, volumetric modeling, and docking of CAD models.

POKROčILá NAVIGACE NEVIDOMýCH

Cílem projektu je návrh navigace nevidomých s využitím mobilních sítí 2G - 4G a navigačních systémů GPS, GLONASS a GALILEO. Samotné středisko navigace musí být podpořeno i jednotkami, nesenými nevidomým, které umožňují lokalizaci polohy a obrazovou a hlasovou komunikaci. Tyto jednotky jsou nyní představovány standardním SmartPhone (ten ale není touto činnosti nijak omezen) a záležitosti ovládání komunikace a navigace jsou soustředěny v inteligentním interface hole. K dispozici budou vlastní jednotky a přímo na místě si budou účastníci moci navigaci nevidomého vyzkoušet na vlastní osobě.

DETEKCE, ČTENÍ A PŘEKLAD TEXTU NA MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ

Detekce textu na mobilních zařízení

Další doprovodný program

SOFTBAL TRENAžER

Věděli jste, že FEL má i softbalový tým? Přijďte si vyzkoušet jak obstojíte proti nadhazovacímu stroji. Nebojte, není to nuda.

NINTENDO STAN

Na festivalu představí společnost Nintendo dvě nejnovější konzole Wii U a New nintendo 3DS.
mojenintendo.cz/