Techpark

MAGNETICKý VLáčEK

Jednoduchá ukázká magnetického pole cívky. Díky vodivému povrchu magnetu na koncích tužkové baterie a zkratovému proudu se vytvoří silné magnetické pole cívky, které hýbe s velmi silnými neodymovými magnety a pohybuje tak celým "vláčkem".

UKáZKY MECHATRONICKýCH úLOH říZENýCH PLATFORMOU ARDUINO

K vidění bude například 3D tištěný krokový motor nebo míček vznášející se na vzduchovém sloupci.

POčíTAč PRO DěTI

Magnetická levitace, snímač teplotního pole - aneb, kde je Vaše ruka?. Analalyzátor zvukového spektra - zapískejte melodii, snímač čísel na kostkách, tester paměti, Akční člen ovládaný mobilním telefonem přes Wifi, Mikropčítač pro děti- BBC micro.bit

BEZPILOTNí PROSTřEDEK - UAV + NAVIGAčNí SYSTéMY

Bezpilotní prostředek katedry měření + navigační systémy

BEZKONTAKTNí MěřENí NA PRINCIPU INDUKčNí VAZBY

Demonstrační přípravek prezentuje princip bezdrátového napájení a přenos signálu pomocí slabé indukční vazby. Princip je demonstrován na měření intenzity osvětlení. Vlastní přípravek obsahuje obvody pro bezdrátové napájení a rovněž ASIC, který byl navržen v CMOS technologii AMIS350uc.

MěřENí BIOLOGICKýCH SIGNáLů

Lidské tělo jako každý organismus vysílá množství informací o vlastních fyziologických procesech. Tyto informace v podobě biologických signálů lze jednoduše snímat jako elektrické či jiné fyzikální veličiny. Relativně jednoduché snímání a zpracování je využíváno v medicíně, sportu, reklamě a v oborech, kde je nutno nahlédnout do lidského těla. Ukážeme Vám, jak tyto přístroje fungují, o čemž se můžete přesvědčit doslova na vlastní kůži.

ELEKTROMONTážNí TRENAžéR (TABLO)

Jak propojit vodiči vypínač a světlo, aby šlo ovládat ze dvou, ze tří či více míst? Bezpečnou a hravou formou si to můžete vyzkoušet na tomto exponátu.

EFORCE FEE PRAGUE FORMULA

Parta studentů půl na půl z Fakulty elektrotechnické a strojní, která rok co rok konstruuje a staví svůj sen - jedinou českou studentskou elektrickou formuli. Každé léto ji s hrdostí představují světu a účastní se mezinárodní inženýrské soutěže Formula Student. Baví Tě motorsport nebo třeba nejnovější technologie z oblasti elektrotechniky? Zastav se u nich na stánku a postav si spolu s nimi svůj sen!

UKáZKA Z VIRTUáLNí SCéNY PROJEKTU NAKI S LATERNOU MAGIKOU

Ukázka z rekonstrukce představní Laterny Magiky v rámci projektu NAKI s NFA.

WITECH: KOUZLA IT A ELEKTRONIKY

Ozobot a Micro:bit. Ukázka toho, s čím učíme děti. Interaktivní program, do kterého se nejen mladší návštěvníci mohou zapojit.

PARKOVáNí S DěTSKýM AUTíčKEM FO GARážE

Samoparkování již určitě znáte. Auta, která parkují s řidičem i bez řidiče v autě, to už jste taky určitě viděli. Představili jste si ale, jak se autu bez řidiče parkuje? My vám tento pocit zprostředkujeme. Přijďte se podívat do stanu Valeo a my vám vysvětlíme technologie autonomních aut a necháme vás poslepu zaparkovat, pouze s pomocí senzorů, přesně jako auto. Každý, kdo to zvládne, dostane sladkou či věcnou odměnu.

LETECKý SIMULáTOR

Plně funkční pohyblivý letecký simulátor s ukázkami letových situací.

AEROSPACE SIMULáTOR

ROBOTIKA

Řízení pohybu a navigace šestinohého kráčejícího robota.

3D STAN ČEPS

Další doprovodný program