Techpark

BEZKONTAKTNí MěřENí NA PRINCIPU INDUKčNí VAZBY

Demonstrační přípravek prezentuje princip bezdrátového napájení a přenos signálu pomocí slabé indukční vazby. Princip je demonstrován na měření intenzity osvětlení. Vlastní přípravek obsahuje obvody pro bezdrátové napájení a rovněž ASIC, který byl navržen v CMOS technologii AMIS350uc.

MěřENí BIOLOGICKýCH SIGNáLů

Lidské tělo jako každý organismus vysílá množství informací o vlastních fyziologických procesech. Tyto informace v podobě biologických signálů lze jednoduše snímat jako elektrické či jiné fyzikální veličiny. Relativně jednoduché snímání a zpracování je využíváno v medicíně, sportu, reklamě a v oborech, kde je nutno nahlédnout do lidského těla. Ukážeme Vám, jak tyto přístroje fungují, o čemž se můžete přesvědčit doslova na vlastní kůži.

EFORCE FEE PRAGUE FORMULA

Jsme parta studentů převážně z Fakulty elektrotechnické a strojní. Rok co rok konstruujeme a stavíme svůj sen, jedinou českou studentskou elektrickou formuli. Každé léto ji s hrdostí představujeme světu a účastníme se mezinárodní inženýrské soutěže Formula Student. Baví Tě motorsport nebo třeba nejnovější technologie z oblasti elektrotechniky? Zastav se u nás na stánku a postav si s námi svůj sen!

ROBOTIKA

Řízení pohybu a navigace šestinohého kráčejícího robotu.

NAVIGAčNí PROSTřEDKY

Ukázka navigačních prostředků vyvíjených v rámci NavLIS skupiny včetně zobrazení údajů na mobilním zařízení ve formě systému EFIS, porovnání současných technologií navigačních systémů se systémem pocházejícím ze stíhačky MIG21. Prezentace studentkých projektů z letecké oblasti - bezpilotních prostředků Sykwalker EVE-2000 a inovované hexakoptéry DJI F550. Prezentace bezpilotních prostředků od miniaturních až po velké a postavených v rámci výuky na ČVUT-FEL, katedře měření. Možnost vyzkoušení simulátoru pilotáže dronů ve spolupráci s ESC Aerrospace.

STAVíME VLASTNí DRON - FINáLE

Finále soutěže pro střední školy "Stavíme vlastní dron"

ČVUT DRONE ACADEMY

Prezentace ČVUT Drone academy, aktivit a plánů. Ukázka profesionálního simulátoru letu s UAV vyvinutého firmou esc Aerospace s.r.o. včetně představení firmy a aktivit. Možnost si zalétat!

WITCHES

Interaktivní program s Ozoboty a Micro:bitem.

INSTITUT INTERMéDIí

Institut intermédií na FELFESTu 2019 představí ukázky z projektu Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění, na kterém spolupracuje s Národním filmovým archivem, sdružením CESNET a Laternou magikou. Cílem projektu je zachránit a zdokumentovat záznamy představení prvního multimediálního divadla na světě, kterým Laterna magika je. Součástí dokumentace je i 3D rekonstrukce vybraných částí představení, která se vyznačují tanečními prvky kombinovanými s mnoha projekcemi, s nimiž tanečníci interagují. Ukázka spočívá v prezentaci 3D rekonstrukce části tanečního čísla Hádanky v prostředí virtuální reality. Ve scéně je použito záznamu pohybu tanečníků pořízené optickým systémem pro snímání pohybu (MOtion CAPture - MOCAP).

LASEROVé PISTOLE

ELEKTRONIKA A MIKROPROCESORY V AKCI

Prezentace projektů z předmětu Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů (robotické platformy, hry, interaktivní demonstrace). K vidění bude také malý teslův transformátor s polovodičovým řízením, produkuje asi 200 mm dlouhé výboje na které si lze s velkou dávkou odvahy i sáhnout, nebo alespoň rozsvítit nepřipojenou zářivkovou trubici..

doprovodný program

SOFTBALOVý TRENAžéR